Betongmadrass

Betongmadrasser

En av de mest effektiva metoderna för att skapa ett bra erosionsskydd är att använda betongmadrasser. ATEKs betongmadrasser finns i flera olika utföranden beroende på projektspecifika förutsättningar. Dessa delas in i två underkategorier:

  • Impermeabla madrasser – De impermeabla madrasserna släpper inte igenom vatten utan består av ett jämnt lager av betong. Tjockleken på madrassen kan varieras beroende på önskemål och förutsättningar.
  • Permeabla madrasser – De permeabla madrasserna släpper igenom vatten. Här är inte betongtjockleken konstant utan varierar i mönster, så som på bilden ovan. Detta för att vattnet ska ha möjlighet att infiltrera i materialet intill madrassen.

Madrasserna har lång hållbarhet och är inte känsliga för solljus. På bilden nedan är en 30 år gammal installation.

betongmadrasser installation

Produktbroschyr