Avloppsvattenrening

ATEK har mångårig erfarenhet av mekanisk, kemisk och biologisk vattenrening och tillhandahåller merparten av den utrustning som krävs på ett avloppsreningsverk.

Våra kunder finns inom processindustrin och på de flesta kommunala avloppsreningsverk runt om i Sverige och Norge.

Våra samarbetspartners hör till branschens mest forskningsintensiva företag och vi har tillgång till såväl fullskaliga testanläggningar som avancerade simuleringsverktyg.

Luftare

Läs mer

Omrörare

Läs mer

Blåsmaskiner och kompressorer

Läs mer

Tankar

Läs mer

UV system

Läs mer

Slamavvattningssystem

Läs mer

Skivfilter

Läs mer

Skrapor

Läs mer

Luckor

Läs mer

Flödessimuleringar

Läs mer

Dekanter

Läs mer

Flödesacceleratorer

Läs mer

Flotationssystem

Läs mer

Silar och galler

Läs mer

Sandfilter

Läs mer