För att uppnå en energieffektiv luftning krävs det, förutom ett väl designat luftarsystem, en blåsmaskin med hög verkningsgrad. ATEK levererar den mest energieffektiva blåsmaskinen på marknaden.