blåsmaskin och kompressor

Energieffektiv turboblåsmaskin

iTurbo-kompressorn är en enstegs radiell kompressor, vilket egentligen är det enda som är gemensamt med andra maskiner. Den radiella kompressorn drivs direkt av en höghastighetsmotor vars axel centraliseras av ett passivt luftlager. Blåsmaskinen har konstruerats speciellt för att klara de krav som luftning vid behandling av avloppsvatten ställer.

Den avancerade och direktdrivna högfrekventa elmotorn, tillsammans med de smörjningsfria passiva luftlagren, garanterar en ekonomisk och pålitlig samt servicefri drift av blåsmaskinen. Kompressorpaketet är följaktligen kompakt, lätt och vibrationsfritt.

Maximal effektivitet

Denna blåsmaskin är konstruerad för maximal effektivitet, vilket uppnås genom att designa de enskilda delarna av maskinen så att de uppnår maximal effektivitet vid samma driftpunkt. Resultatet är en blåsmaskin med överlägsen effektivitet över hela arbetsområdet.

Minimalt underhåll

iTurbo är konstruerad för minimalt underhåll. Det finns få rörliga delar och individuella komponenter för att hålla nere underhållsbehovet så mycket som möjligt. Blåsmaskinen har en höghastighetsmotor med direktdrift, vilket eliminerar växellådan som oftast är en källa till höga underhållskostnader.

Luftlagren håller rotoraxeln på plats och är konstruerade för lång livslängd. Under normaldrift arbetar rotorn på en luftkudde i luftlagren utan fysisk kontakt.

För att ändra luftflöde och tryck ändras impellerns rotationshastighet som styrs av den integrerade frekvensomriktaren, för att i sin tur styra luftflödet. Trycket tar bort behovet av komplexa ledskenor vilket annars är ett frekvent problemområde.

Ingen olja behövs i blåsmaskinen, vilket gör det rent och enkelt att underhålla. Normalt underhåll är att byta processluftfiltren vid behov, vilket tar ungefär 10-15 minuter.

Enkel installation

iTurbo är fabrikstestad, redo att installeras och drifsättas. Den är extremt kompakt och det integrerade höljet ger ljud- och värmeisolering. Den är konstruerad för att enkelt kunna flyttas till sin slutliga plats med en gaffeltruck. Det finns heller inget behov av några speciella fundament eller plintar.

Permanent roterande höghastighetselement

Det roterande höghastighetselementet är speciellt konstruerat för iTurbo och innehåller följande:

  • Samarium-Kobolt-permanentmagneter som är pressade och omslutna av en motoraxel i titan
  • Kablage enligt klass H+, dubbel vakuumimpregnerat, för högsta effektivitet och hållbarhet
  • Integrerad kylfläkt och dubbel luftflödeskylning

iTurbo

Luftlager

Luftlagren har en beprövad och pålitlig design varav ett utav lagren speciellt konstruerat för de belastningar som är typiska för höghastighetsblåsmaskiner. Luftlagrens höga precision minimerar interna läckor och recirkulation i kompressorn, vilket maximerar effektiviteten.

Impeller

iTurbos impeller är av skräddarsydd aerodynamisk design för att möta platsspecifik luftflödesräckvidd och tryck. Impellen är designad med hjälp av CFD-simuleringar för att uppnå toppeffektivitet.

Integrerat styrsystem

Det integrerade styrsystemet består av en frekvensomriktare som styr motorns hastighet beroende på ingångsinformation, så om en styrsignal från överordnat styrsystem. iTurbo kan även styras manuellt med hjälp av den monterade HMI-panelen. Systemet visar bland annat luftflödet i Nm3/min. Den användarvänliga HMI-pekskärmens kontrollpanel är monterad på kompressorns dörr, och har ett visningsgränssnitt samt tryckknappar för start, stopp och nödstopp.

Kommunikation

Kompressorn kan använda en rad olika kommunikationsanslutningar. Den kan också skräddarsys för dina behov.

  • Standard: Analog, Digital I/O, Modbus, TCP/IP
  • Extra tillägg: Ethernet, Profibus eller DeviceNet

Volymflödesreglering

Drift av kompressorn är endast tillåten inom säkra gränser. Volymflödet är oändligt inställbart inom dessa gränser. Flöde och tryckförmåga ökar och minskar med hastighet.

Luftflödesmätare

En högtrycksmätare med hög precision mäter det faktiska luftflödet som levereras av enheten. Luftflödet mäts med ΔP (differenstryck) vid kompressorns intag. Noggrannheten är ± 0,5%.

Kapsling och isolering

Kapslingen av blåsmaskinen sänker ljudnivån till 75-78 dB (A). Kapslingen är alltid en integrerad del av blåsmaskinspaketet. För att förbättra den totala effektiviteten hålls kylluften separat från processluften. Interna rörledningar är isolerade för att undvika överföring av värme till processluften, vilket ökar effektiviteten med upp till 5%.

Vill du ha ännu mer detaljerad information om iTurbo så finns det i vår produktbroschyr, eller kontakta oss så berättar vi mer!