Test och Besiktning


Vi har lång erfarenhet av olika typer av tester och vi uppmanar våra kunder att genomföra bl.a. renvatten- och omrörningstest för att säkerställa att utrustningen levererar det som utlovas. I våra testanläggningar i Tyskland finns möjlighet till fullskaliga tester enligt internationellt godkända procedurer för att garantera en objektiv och exakt utvärdering.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Renvattentest/SOTR-test
  • Omrörningstest
  • CFD-analys