Test och Besiktning


Vi har lång erfarenhet av olika typer av tester och vi uppmanar våra kunder att genomföra bl.a. renvattentest och omrörningstest för att säkerställa att utrustningen levererar det som utlovas. I våra testanläggningar i Tyskland finns möjlighet till fullskaliga tester enligt internationellt godkända procedurer för att garantera en objektiv och exakt utvärdering. Exempel på tjänster som vi erbjuder är:

  • Övervakning och genomförande av renvattentest.
  • Övervakning och genomförande av omrörningstest.
  • Övervakning och genomförande av TS-test och SS-test.