Hyresutrustning

Ibland vill man prova innan man fattar beslut om att investera, eller så finns ett behov endast under en begränsad tid. Därför erbjuder vi hyresutrustning inom flera produktområden, samt pilotanläggningar för att genomföra tester.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
08-83 20 55
hej@atek.nu

Just nu har vi hyresutrustning inom följande produkområden:

  • Luftning
  • Blåsmaskiner
  • MBBR i container
  • Flotationspilot
  • Doserutrustning
  • Omvänd osmos

Luftning

HyperDive
Energieffektiv lyftbar bottenluftare som passar alla typer av avloppsvatten, och lätt går att installeras i de flesta bassänger. Luftaren är en kombinerad omrörare och luftare vilket är optimalt i intermittenta luftningsprocesser eller i processer där god omrörning är viktigt. Luftaren är okänslig för typ av avloppsvatten och fungerar mycket väl i kommunala och industriella avloppsvatten samt avloppsvatten med hög slamhalt eller i slamluftning. Anslutning av el och luft är vid bassängkanten. Minsta vätskedjup är 2 m och maximalt vätskedjup är 20 m. Leveranstiden är cirka en vecka. Luftflödesintervall beroende på vätskedjup. Fråga oss om detaljer för er anläggning.

Tex-Flex grid 19×2 luftare
Lyftbar luftargrind med 38 st tubluftare. Tubluftare med Tex-Flex membran ger god syreöverföring i alla typer av avloppsvatten. Klarar industriella avloppsvatten. Maximalt luftflöde är cirka 600 Nm3/h.

Kombinerad luftning och omrörning

HyperClassic Mixer Aerator 5,5 kW
Energieffektiv mekanisk bottenluftare, optimal för basssänger med vätskedjup kring 4-6 m och ett luftbehov upp till 280 Nm3/h vid ett mottryck på 610 mbar. Luftaren passar bra i både kommunala och industriella avloppsvatten, olika typer av reningsprocesser och i kontinuerlig luftning eller intermittent luftning. Säkerställer god omrörning och luftning i bassänger upp till 14 x 14 m och 6 m vätskedjup.

HyperClassic Mixer Aerator Float
Mekanisk finblåsig luftare placerad på flotte för energieffektiv luftning i luftad damm. Minsta vätskedjup på hyreseneheten är 4 m. Har väldigt god omrörning och syresättning nära botten då omrörarkroppen är placerad när botten och luften instroduceras i avloppsvattnet på undersidan av omrörarkroppen. Maximalt luftflöde är 1600 Nm3/h.

Blåsmaskiner

iTurbo
Modell: iTB100-06.
Energieffektiv blåsmaskin som klarar upp till 4000 Nm3/h vid max 600 mbar.

iTurbo
Energieffektiv blåsmaskin i container för snabb leverans och omedelbar uppstart. Blåsmaskinen är komplett med styrning, frekvensomvandlare, luftflödesmätare och mätning av mottryck, temperatur och energiförbrukning. 400 V, 50 Hz. Passar mottryck 500 mbar och har ett luftflödesintervall på 550-1140 Nm3/h.

Kaeser
Flöde 3000 Nm3/h vid max 5 mvp.

MBBR i container

ATEKs BioCon är kompletta biologiska avloppsreningsanläggningar som bygger på processen ”Moving Bed Bio Reactor”, MBBR. Anläggningarna finns i ett antal standardutformningar, men designberäkningar genomförs för alla avloppsvatten. BioCon har sin grundstomme tagen från en 20-fot eller 40-fots container.

Flotationspilot

ATEK har flertalet olika flotationer för uthyrning. Samtliga är kompletta med all nödvändig kringutrustning. Flotationerna för uthyrning klarar 1-10m3/h medans dom flotationer vi har till försäljning klarar upp till 1 000m3/h per enhet.

Doserutrustning

Polymore midi 160-24 
En komplett upplösnings- och doserutrustning för flytande, koncentrerade polymerer i emulsions- eller dispersionsform. Utrustningen är försedd med en blandningskammare med inbyggda omrörare och mellanväggar. Maskinen är komplett med lösningsvattensystem och ventiler, flödesmätare och lösningsvatten respektive spädvatten, flödesvakt samt ett komplett automatikskåp och inbyggd polymerdoseringspump för den koncentrerade polymeren.

Vattenflöde – lösningsvatten: 8-40 l/min
Polymerflöde – doseringspump: 20-400 ml/minMärkström: 3 A
Kraftmatning: 400  VAC, 50 Hz, 3P+N++PE
Vattenflöde – spädvatten: 10-125 l/min
Styrkretsar (PELV): 24 VDC
Styrning: Yttre kontakt +
ev (4-20 mA
Volym – blandningskammare: 45 l(Ø380 x 400 mm)
Uppehållstid: 5,5-1 min
Utrymmesbehov, B x Dj x H:770 x 630 x 720 mm
Anslutning – vatten in: R11/2” – 40
Anslutning – polymerlösning ut: R11/2” – 40
Polymerdoseringspump – typ: Slangpump
Ljudnivå: ≤60 dB (A)
Max mottryck, polymerlösning: 1 bar

Rekommenderad arbetstemperatur: -10 – -40 oC
Vikt (tom kammare): 70 kg
Slamdimension: Ø8,0 mm

Doserpump
Pump för dosering av polymer eller fällningskemikalier.

Osmeo-enhet

Ett komplett och flexibelt reningsverk, placerat i en container anpassat för filtrering av t.ex. lavatten eller andra vatten som skall renas med hjälp av filter, ultrafilter och omvänd Osmos (RO). Det finns olika storlekar av Osmeo-containrar som klarar olika flöden. Vattnet blir helt rent och tack vare effektiv teknik blir rejectet väldigt koncentrerat.