Vid avlopps- och dricksvattenrening finns det många olika processer som kräver en homogen omblandning av processvattnet. ATEK har omrörare för de flesta applikationer så som kemikalieinblandning, omrörning i små volymer, slamlager, aktivslambassänger och flockningsbassänger.

Vi på ATEK tycker det är viktigt att kunden får det som efterfrågas vilket ofta är ”en god omblandning”. Därför tycker vi att tester på omrörarnas funktion ska genomföras för att utvärdera ifall omrörarna levererar det som lovats.

Vi hjälper er gärna att hitta den mest effektiva och bäst lämoade designen på omröraren.