Konsultation

Vi vill gärna dela med oss av vår spetskompetens inom våra produktområden och de processer de tillsammans skapar. Vi finns med som stöd från förstudie, genom upphandling av den mest energieffektiva utrustningen och installation, till frågor kring drift och underhåll.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Jämförelser och livscykelanalyser för offererade alternativ inom våra produktområden
  • Stöd vid utformning av förfrågningsunderlag för att handla upp den mest energieffektiva lösningen
  • Framtagning av omrörnings och syreprofiler
  • Övervakningsprogram för att optimera drift av vår utrustning med tillhörande process