Luftning är en av de mest energikrävande processerna vid ett reningsverk. ATEK jobbar hårt för att leverera luftare och luftarsystem som har både låg energiförbrukning och lång livslängd. För oss är det viktigt att driftskostnaden är så låg som möjligt.

Vi erbjuder membranluftare, tallriksluftare, mekaniska luftare/omrörare, tubluftare och grovblåsiga luftare. Dessa luftare passar i de flesta luftningssystem i både industriella reningsverk, kommunala avloppsreningsverk och vattenverk.

ATEKs mål är att alltid leverera luftarsystem som har en bra design. En bra design innefattar en hög bottentäckningsgrad, hög uppehållstid av gasbubblorna i vattnet och ett högt gasutbyte mellan luftbubblorna och vattnet.