Det flexibla luftningssystemet

E-Flex® är det ideala luftningssystemet för kommunala och industriella avloppsreningsanläggningar. Styrkorna hos detta luftarsystem är dess enkla med geniala konstruktion. Den möjliggör en extremt hög bottentäckningsgrad, en mycket god servicetillgänglighet och att systemet enkelt kan göras lyftbart. Exempel på applikationer E-flex passar i är:

  • BOD borttagning / Nitrifikation i konventionella aktiva slamanläggningar.
  • Denitrifikation med fakultativ eller intermittent luftning.
  • SBR processer.
  • BOD nedbrytning / Nitrifikation i karusell- bassänger, ringkanaler, luftade laguner, m.m.

Går även att få som lyftbart system.

Det finns applikationer där det kan vara svårt att installera ”vanliga” bottenfasta membranluftarsystem, där luftningssystemet inte kan monteras på botten av bassängen (t.ex. i luftade laguner, avloppsvattensdammar, luftade floder och andra speciella fall där nivåbestämning av luftarna kompliceras p.g.a. ojämna bassängbottnar). Den mest praktiska lösning för detta är då Invent E-Float!

Produktblad