Det flexibla luftningssystemet

E-Flex är det ideala luftningssystemet för kommunala och industriella avloppsreningsanläggningar. Styrkorna hos detta luftarsystem är dess enkla men geniala konstruktion. Den möjliggör en extremt hög bottentäckningsgrad, en mycket god servicetillgänglighet och att systemet enkelt kan göras lyftbart. Exempel på applikationer E-Flex passar i är:

  • BOD-borttagning/Nitrifikation i konventionella aktiva slamanläggningar.
  • Denitrifikation med fakultativ eller intermittent luftning.
  • SBR-processer.
  • BOD-nedbrytning/Nitrifikation i karusell- bassänger, ringkanaler, luftade laguner m.m.

E-Flex går även att få som lyftbart system.

Lyftbara E-Flex

Det finns applikationer där det kan vara svårt att installera ”vanliga” bottenfasta membranluftarsystem, där luftningssystemet inte kan monteras på botten av bassängen (t.ex. i luftade laguner, avloppsvattensdammar, luftade floder och andra speciella fall där nivåbestämning av luftarna kompliceras p.g.a. ojämna bassängbottnar). Den mest praktiska lösning för detta är då Invent E-Float!

Produktbroschyr