Utbildning


Vi håller utbildningar och anordnar seminarier för att dela med oss av våra erfarenheter, samtliga med fokus på Miljösmart Vattenrening. Vi bjuder också in till mer djupgående seminarier/utbildningar i samarbete med våra leverantörer där vi presenterar de senaste rönen och produkterna inom vattenrening. Tillsammans med våra leverantörer satsar vi stort på forskning och utveckling och ligger i framkant när det gäller nya, energieffektiva lösningar.

Exempel på seminarier som vi anordnar:

  • Energieffektiv vattenrening
  • Miljösmarta upphandlingar
  • Fördjupningsseminarium i luftningsutrustning
  • Fördjupningsseminarium i omrörning