Flotation används i vattenreningsprocesser vid både kommunala och industriella avloppsreningsverk. I kommunala avloppsreningsverk är det vanligt att de används som ersättare till sedimentation efter aktiv slamprocessen, då den är mer platseffektiv. Vid industrier är det vanligt att använda flotation för att bli av med löst material, så som fett och oljor, som är för lätta för att sedimenteras.

ATEK levererar flotationssystem i samarbete med KWI. Utbudet är stort och varierat för att produkterna ska vara effektiva vid olika typer av reningsprocesser.