Horisontell flotation för högkoncentrerade flöden

Unicell är en flotationsanläggning som har ett enkelt koncept. Den är uppbyggd av stabila mekaniska komponenter och fungerar bra för att separera tunga och fettiga vatten. I denna modell finns det en bottenskrapa som avlägsnar de tyngre partiklarna.

Fördelarna med Unicell är:

  • Att den har en hög uppehållstid och en speciell hydraulisk design som gör att Unicell kan användas utan kemikalier.
  • Lätt att rengöra
  • den effektiva ytan och bottenskrapan gör att systemet klarar av höga TS-halter.

Unicells applikationsområden är främst:

  • Olja- och fettborttagning utan kemisk tillsats
  • Avloppsvatten från livsmedelindustrin som innehåller höga halter löst material
  • Slamförtjockning

Produktblad