Kombinerad flotation och sandfilter

Klaricell RJ består av en unik kombination av sandfilter och flotation i en enda reningsprocess. Systemet klarar SS-halter upp till hela 150 mg/l.

Klaricell RJ har en väldigt smidig process. Flotationen och bakspolningen av sandfiltren sker kontinuerligt och samtidigt. Den kräver inte heller några externa tankar för renat vatten och bakspolningsvatten då bakspolningsvattnet tillverkas i processen och återförs sedan till processen.

Applikationsområderna för klaricell RJ är främst:

  • Rening av ytvatten till dricksvatten
  • Algborttagning
  • Processvattenåtervinning
  • Beredning av processvatten
  • Rening av tungmetaller
  • Tertiär rening

Produktblad