ATEK erbjuder effektiva dekantrar från INVENT. En dekanter används för att avlägsna en vätska från dess yta. En dekanter är därför användbar vid till exempel SBR processer då slammet ska lämnas kvar i botten av bassängerna.