UV-system och UV-anläggningar kan användas både vid avlopps- och vattenverk, kommunala som industriella. Syftet med UV-system är att minska mängden bakterier och virus i vattnet.

ATEK levererar UV-system från LIT UV. Systemen är av hög kvalitet, har en låg livscykelkostnad och är certifierade enligt standarderna ÖNORM och DVGW.

ATEK erbjuder även utbyteslampor och kvartsrör till de flesta UV-aggregat som finns på marknaden idag.