Landbaserad fiskodling

ATEK har ett närmast komplett utbud av utrustning för vattenreningen till landbaserad fiskodling (RAS). Nedan finner ni en schematisk bild som visar reningsprocessen och vårt produktutbud.

Kontakta oss gärna för närmare presentation av våra produkter.

Flotationssystem

Läs mer

Luftare

Läs mer

Omrörare

Läs mer

Slamavvattningssystem

Läs mer

Tankar

Läs mer

UV-system

Läs mer