Vi är ATEK

ATEK's affärsidé är att med modern och energieffektiv teknologi, utrustning och service kontinuerligt bidra till att optimera och öka kvaliteten på process- och avloppsvattenreningen i industrins och kommuners vattenrenings-anläggningar. Det sammanfattar vi på ATEK med konceptet Miljösmart Vattenrening.

Vår Mission

Vår övergripande mission är att erbjuda kundanpassade lösningar som reducerar belastningen på vår miljö samt förbättrar anläggningarnas produktivitet och ekonomiska resultat.
Vårt engagemang sträcker sig från beräkning, design till installation och service.
Målet är att leverera rätt utrustning till rätt tillämpning vare sig det handlar om luftningsutrustning, flotation, mekanisk rening, omrörare, slamavvattningsutrustning eller luckor.

Vilka är vi

Johan Eriksson

Verkställande Direktör

Tel: 08-83 20 55
Mobil: 0708-83 22 55
Epost: johan@atek.nu


Gustaf Eriksson

Marknad- och Försäljningschef

Tel: 08-83 20 55
Mobil: 0708-83 22 56
Epost: gustaf@atek.nu


Malin Wangler

Försäljningsingenjör

Tel: 08-83 20 55
Mobil: 0708-83 22 58
Epost: malin@atek.nu

Niklas Svanberg

Försäljningsingenjör

Tel: 08-83 20 55
Mobil: 0703-83 22 57
Epost: niklas@atek.nu

Sofie Ekman

Sälj- och marknadsassistent

Tel: 08-83 20 55
Epost: sofie@atek.nu

Petter Medelberg

Försäljningsingenjör

Tel: 08-83 20 55
Mobil: 0703-96 72 39
Epost: petter@atek.nu

 
 
 

Vår Historia


ATEK Avvattningsteknik AB grundades i början av 80-talet av Lars Eriksson.


I början vände sig ATEK bara till pappers- och cellulosaindustrin med utrustningar som t.ex. valsbeläggningar och valsbeklädnader. 1989 började ATEK försäljningen av produkter riktade mot avloppsvattenrening. ATEK AB har med tiden utvecklats till ett företag med mycket god kunskap och brett produktsortiment för avloppsvattenrening. Detta är vi stolta och nöjda över eftersom vi ser att vi har hjälpt många kunder med bra lösningar. Våra många fina referenser är bevis på detta.