Det här är ATEK

ATEKs affärsidé är att med modern och energieffektiv teknologi, utrustning och service kontinuerligt bidra till att optimera och öka kvaliteten på process- och avloppsvattenreningen i industrins och kommuners vattenreningsanläggningar. Detta sammanfattar vi på ATEK med konceptet Miljösmart Vattenrening.

Vår Mission

Vår övergripande mission är att erbjuda kundanpassade lösningar som reducerar belastningen på vår miljö samt förbättrar anläggningarnas produktivitet och ekonomiska resultat.
Vårt engagemang sträcker sig från beräkning och design till installation och service.
Målet är att leverera rätt utrustning till rätt applikation vare sig det handlar om luftningsutrustning, flotation, mekanisk rening, omrörare, slamavvattningsutrustning eller luckor.

Vilka är vi

Johan Eriksson

Verkställande Direktör

Växel: 08-83 20 55
0708-83 22 55
johan@atek.nu


Gustaf Eriksson

Sälj- och marknadschef

Växel: 08-83 20 55
0708-83 22 56
gustaf@atek.nu


Malin Wangler

Projektledare/Försäljningsingenjör

Växel: 08-83 20 55
0708-83 22 58
malin@atek.nu

Petter Medelberg Peters

Försäljningsingenjör

Växel: 08-83 20 55
0703-96 72 39
petter@atek.nu

Anders Larsson

Försäljningsingenjör

Växel: 08-83 20 55
0708-83 22 34
anders@atek.nu

Daniel Sundblad

Försäljningsingenjör – Service/reservdelar

Växel: 08-83 20 55
0703-83 22 57
daniel@atek.nu

Rahma Muse

Sälj- och marknadskoordinator

08-83 20 55
rahma@atek.nu

 

Vår Historia


ATEK Avvattningsteknik AB grundades i början av 80-talet av Lars Eriksson.


I början vände sig ATEK bara till pappers- och cellulosaindustrin med utrustning som t.ex. valsbeläggningar och valsbeklädnader. 1989 började ATEK försäljningen av produkter riktade mot avloppsvattenrening. ATEK har med tiden utvecklats till ett företag med mycket god kunskap och brett produktsortiment för avloppsvattenrening. Detta är vi stolta och nöjda över eftersom vi ser att vi har hjälpt många kunder med bra lösningar. Våra många fina referenser är bevis på detta.