ATEK levererar tillsammans med EMO slamavvattningssystem och förtjockare till kommunala och industriella reningsverk. Produkterna som ATEK är specialister på är främst gravitationsbord, silbandspressar och kombinationer av dessa. Produkterna har en låg energiförbrukning, betydligt lägre än de mer traditionella centrifugerna och skruvpressarna, är enkla i drift och har låga servicekrav.

Ett alternativ till de traditionella slamavvattningssystemen och förtjockarna är geotuber. Vid användning av geotuber nås en hög TS-halt trots en obefintlig energiförbrukning.