avvattning med geotuber

Avvattning med geotuber

ATEKs geotuber används för att avvattna stora mängder slam. Tuberna är tillverkade av en geotextil som har en porstorlek på 0,24 millimeter. Processen går till så att slammet pumpas från en bassäng eller lagringsvolym till tuberna. Under processens gång tillsätts en polymer, detta för att få en sediment- och klarfas.

sediment- och klarfas vid avvattning med geotuber

Sediment- och klarfas blir resultatet av avvattningen

Klarfasen kommer sedan rinna igenom porerna i geotextilen, medan slammet stannar kvar i tuberna. Vid avvattningen med hjälp av geotuber tillsätts ingen extern kraft, utan allt sker med hjälp av gravitationen.

Såhär ser det ut vid avvattning med hjälp av en geotuber.

TS-halter mellan 25-70 procent

Slammet förtjockas när det pumpas in i tuberna. Så småningom byggs det upp en slamkaka på insidan av tuberna, vilket gör att rejektvattnet blir renare med tiden. TS-halten som uppnås efter avvattningen varierar beroende på vad slammet har för ursprung. Vanligt är att en TS-halt mellan 25-70 procent uppnås, där 25 procent är för biologiskt slam och 70 procent är för mineraliskt slam.

Geotuber kan användas till de flesta olika slam, så länge det går att flockulera med en polymer. Våra tuber finns i standardstorlekar, men dimensionerna kan även specialanpassas efter projektspecifika önskemål.

ATEK har stor expertis vad gäller avvattning med geotuber och hjälper gärna till vid framtagning av design för avvattningsytor, samt för att genomföra pilotförsök. Detta för att det fullskaliga projektet ska bli så bra som möjligt.

Produktbroschyr