Omvänd osmos för lakvatten- och rejektvattenrening

ATEK erbjuder i samarbete med SEMEO och EMO enheter för rening av lak- och rejektvatten från till exempel deponier och vid muddring.

OSMEO är en mobil eller permanent membrananläggning som används för att rena lak- och rejektvatten ner till små kvantiteter koncentrat. Det sker genom minst fyra olika membran som alla har olika porstorlekar, där den minsta porstorleken är 0,1 nm. Den låga porstorleken gör att även de minsta partiklarna kan renas från vattnet.

Fördelar med OSMEO

  • Mobil anläggning som kan hyras för tillfälliga projekt
  • Permanent anläggning som både kan monteras i en container eller på plats
  • Låg installationstid och kostnad
  • Reningsgraden är hög, vilket ger en liten volym koncentrat

Som tidigare nämnts lämpar sig OSMEO bra för lakvattenrening från deponier och vid muddringsarbeten. Vid muddringsarbeten rekommenderar vi att våra geotuber från Huesker används innan OSMEO för att minska mängden partiklar in till membranen.

För ytterligare information och frågor kontakta oss gärna!