OMVÄND OSMOS FÖR LAKVATTEN- OCH REJEKTVATTENRENING

Vi på ATEK erbjuder i samarbete med SEMEO och EMO-systems enheter för rening av lakvatten och rejektvatten från till exempel deponier och vid muddring.

OSMEO är en mobil eller permanent membrananläggning som används för att rena rejektvatten och lakvatten ner till små kvantiteter koncentrat. Det sker genom minst fyra olika membran som alla har olika porstorlekar, där den minsta porstorleken är 0,1 nm. Den låga porstorleken gör att även de minsta partiklarna kan renas från vattnet.

 

Fördelarna med OSMEO är:

  • Att en mobil anläggning kan hyras för tillfälliga projekt
  • Att den permanenta anläggningen både kan monteras i en container eller på plats
  • Att installationstiden och kostnaden är låg
  • Att reningsgraden är hög, vilket ger en liten volym koncentrat

Som tidigare nämnts lämpar sig OSMEO bra för lakvattenrening från deponier och vid muddringsarbeten. Vid muddringsarbeten rekommenderar vi att våra avvattningstuber från Huesker används innan OSMEO för att minska mängden partiklar in till membranen.

För ytterligare information och frågor kontakta oss gärna!