Flödessimuleringar (CFD)

Vi kan nu med glädje meddela att vi erbjuder flödessimuleringar (CFD) i samarbete med vår partner Invent. CFD är en avancerad datorbaserad lösningsmetod för att analysera verkliga problem.

Fördelarna med CFD:

  • Upptäckning av felaktig design redan innan bygget. Det går även att simulera anläggningar i drift för att se hur dessa kan optimeras.
  • Simulering av komplexa system som involverar luftflöden, masstransport, sedimentering av slam, yteffekter osv.
  • Det är en tidsoberoende process som kan genomföras i realtid.
  • Det går att noggrant studera en fysisk process och utvärdera den tekniska prestandan.

Fördelen med just vår CFD-analys är att den är validerad mot verkliga system, vilket är viktigt för att kunna lita på resultaten.

Vid frågor om CFD får ni gärna kontakta oss.