Silbandspressar är effektiva slamavvattnare som drar lite energi till skillnad från centrifuger och skruvpressar. Vi erbjuder silbandspressar i varierande storlekar och för olika ändamål. Då silbandspressar fungerar bättre vid en korrekt polymerdosering sker kan vi erbjuda fullständiga system med silbandspressar och polymerutrustning. Det går även att få kombinerande gravitationsbord och silbandspressar för maximal slamavvattning.

Fördelar med våra silbandspressar

  • Låg energiförbrukning
  • Högklassigt material
  • Litet platsbehov
  • Enkel att serva
  • Synlig kontroll av hur slamavvattningen fungerar
  • Kräver små installationsingrepp

Nedan finns teknisk specifikation för tre olika maskiner:

Belt filter press OMEGA SC

Belt filter press OMEGA 100000

Belt filter press OMEGA 1000