Gravitationsbord är effektiva slamförtjockare som kan användas för både industriellt och kommunalt avloppsvatten. Genom gravitationsbords enkla teknologi kan slamvolymen minskas upp till sju gånger. För att få en högre grad av slamavvattning kan vi erbjuda kombinerade system av gravitationsbord och silbandspress.

Fördelar med våra gravitationsbord

  • Låg energikostnad
  • Konstruktionen är av rostfritt stål
  • Enkel kontroll och lågt underhåll
  • Hög effektivitet
  • Kräver ingen platform, vilket ger låga installationskostnader
  • Kan levereras med en stängd konstruktion, vilket ger mindre lukt

Nedan finns teknisk beskrivning för olika typer av gravitationsbord:

Gravity belt thickener OMEGA SD

Gravity belt thickener OMEGA MD

Gravity belt thickener OMEGA LD

Gravity belt thickener OMEGA THC