Gravitationsbord från EMO

Gravitationsbord är effektiva slamförtjockare  som kan användas för både industriellt och kommunalt avloppsvatten. Genom den enkla teknologi, som ett gravitationsbord har, kan slamvolymen minskas upp till sju gånger. För att få en högre grad av slamavvattning kan vi erbjuda kombinerade system av gravitationsbord och silbandspressar.

Fördelarna med våra gravitationsbord är:

  • Låg energikostnad
  • Konstruktionen är av rostfritt stål
  • Enkel kontroll och lite underhåll
  • Hög effektivitet
  • Kräver ingen platform, vilket ger låga installationskostnader
  • Kan levereras med en stängd konstruktion, vilket ger mindre lukt

Nedan finns teknisk beskrivning för olika typer av gravitationsbord:

Gravity belt thickener OMEGA SD

Gravity belt thickener OMEGA MD

Gravity belt thickener OMEGA LD

Gravity belt thickener OMEGA THC