CyberFlow Flödesaccelerator har utvecklats och optimerats för att så energieffektivt som möjligt generera ett horisontellt flöde i olika typer av recirkuleringsbassänger, exempelvis race track. De flödesmekaniska principerna är revolutionerande och CyberFlow skiljer sig helt ifrån konventionella flödesacceleratorer. Oavsett applikation, så ger CyberFlow upp till 30% mer effektiva lösningar.

Vid utvecklingen av CyberFlow har man inte bara tagit hänsyn till designen av själva propellern, utan inkluderat alla ingående delar och det omgivande flödets interaktion med dessa.

Kunskap om:

  • Installation och positionering
  • Flödesriktning
  • Design av supportramen

– spelar en viktig roll för att få en så effektiv konstruktion som möjligt. Dessa faktorer och dess inverkan på slutresultatet har detaljstuderats och resultatet är den mest energieffektiva flödesacceleratorn på marknaden.

CYBERFLOW optimering av bladen