Flödessimuleringar (CFD) kan användas för många olika processer på ett avloppsrening- eller vattenverk. Med hjälp av flödessimuleringar utvärderas hur flödet rör sig i till exempel en bassäng. Genom att simulera strömningar kan effektivare design tas fram för att till exempel minska ”shortcuts” eller fördela vattnet jämnt mellan flera linjer.

Vid användning av flödessimuleringar på avloppsrening- eller vattenverk är det viktigt att använda sig av en modell som är validerad för just det ändamålet. En modell som inte är valdierat för sitt användningsområde ger ofta ett felaktigt eller missvisande resultat. ATEK erbjuder flödessimuleringar som är anpassade för just avloppsrening- och vattenverk.