Dricksvatten

Energieffektiva lösningar är den gemensamma nämnaren för ATEK:s samtliga verksamhetsområden. De flesta av våra produkter är antingen certifierade för användning inom dricksvattenrening eller finns i utförande anpassade för dricksvatten. Vi tillhandahåller även UV-aggregat för desinficering av såväl avlopps- som dricksvatten och har ersättningslampor som passar samtliga system på marknaden.

Blåsmaskiner

Läs mer

Omrörare

Läs mer

UV system

Läs mer

Luckor

Läs mer

Skrapor

Läs mer

Membran

Läs mer

Tankar

Läs mer

Luftare

Läs mer