ATEK MLP Series är designad för UV-desinfektion i öppna kanaler.
Även denna modell baseras energieffektiva lågtrycklampor med garanterad livslängd upp till 12 000 timmar. Spannet för flödet sträcker sig från fåtalet hushåll till applikationer för större städer.

Systemen kan levereras med mekanisk och kemiskt rengöringssystem.
Förutom  ballasterna som utgör en del av styrsystemet är UV-aggregaten
försedda med en PLC som styr och kontrollerar anläggningen samt genererar
larm vid fel. Styrskåpet är även utrustat med en display för att visa registrerad intensitet från UV-sensorn, lampornas drifttimmar och eventuell larmtext. Larm och driftindikering bör dock vara vidarekopplade till överordnat styrsystem.

Den UV-dos som behövs vid er anläggning garanteras över hela lampasa livstid.
Lampan förväntas få en sämre kapacitet över tid och därför måste lampan bytas ut med jämna mellanrum för att dosen ska garanteras.
Dessa intervaller diskuteras närmre när mer information om en viss applikation finns tillgänglig. Vanligtvis rör det sig om 12 000 drifttimmar men den förväntade driftstiden är 15 000 drifttimmar.

ATEK MLP Series är testade och certifierade enligt flera instanser.
Bland annat den Österrikiska ÖNORM och den tyska DVGW.

Produktblad