UV för avloppsvattten

För desinfektion av avloppsvatten i industriella och kommunala applikationer erbjuder ATEK två typer av öppna kanalsystem, utrustade med kraftfulla amalgamlampor (300-1000 W):

  • MLP-system använder UV-moduler i horisontell riktning (4-18 lampor)
  • MLV-system använder UV-moduler i vertikal riktning (24-36 lampor)

Dessa typer av öppna UV-system möjliggör drift i exempelvis avloppsreningsverk och passar i befintliga kanalsystem – vilket garanterar ett litet fotavtryck och små byggnadskostnader. Det vertikala systemet har en kapacitet på upp till en miljon m3/dygn.

MLP- och MLV-systemen har två serier av UV-utrustning för vatten av olika kvalitet: G (τ ≥ 50%) och F (τ ≤ 50%). Alla system är utrustade med mekaniska torkningssystem.

Systemen kan levereras med mekaniskt och kemiskt rengöringssystem. Förutom ballasterna som utgör en del av styrsystemet är UV-aggregaten
försedda med en PLC som styr och kontrollerar anläggningen samt genererar larm vid fel. Styrskåpet är även utrustat med en display för att visa registrerad intensitet från UV-sensorn, lampornas drifttimmar och eventuell larmtext. Larm och driftindikering bör dock vara vidarekopplade till överordnat styrsystem.

Den UV-dos som behövs vid er anläggning garanteras över hela lampans livstid. Lampan förväntas få en sämre kapacitet över tid och måste därför bytas ut med jämna mellanrum för att dosen ska garanteras. Dessa intervaller diskuteras närmre när mer information om en viss applikation finns tillgänglig. Vanligtvis rör det sig om 12 000 drifttimmar men den förväntade driftstiden är 15 000 drifttimmar.

Produktinformation