UV-aggregat för desinficering av dricks- och processvatten

ATEK DUV-A Series är utvecklat för UV-desinfektion av dricksvattenrening i industriella och kommunala applikationer. Denna modell har en kompakt design där alla komponenter är inbyggda i UV-reaktorn samt det medföljande kontrollskåpet. Lamporna har lågt tryck och emitterar UV-strålning vid våglängden 254 nm för att få en effektiv desinfektion av vattnet till en låg energikostnad.

De olika modellerna i DUV-A Series har ett spann från ca 0,5 m3/h till 1 000 m3/h med allt ifrån 1 st installerad lampa upp till 18 st.

Systemen kan levereras med mekaniskt och kemiskt rengöringssystem. Förutom  ballasterna som utgör en del av styrsystemet är UV-aggregaten försedda med en PLC som styr och kontrollerar anläggningen samt genererar larm vid fel. Styrskåpet är även utrustat med en display för att visa registrerad intensitet från UV-sensorn, lampornas drifttimmar och eventuell larmtext. Larm- och driftindikering bör dock vara vidarekopplade till överordnat styrsystem.

Den UV-dos som behövs vid er anläggning garanteras över hela lampans livstid. Lampan förväntas få en sämre kapacitet över tid och måste därför bytas ut med jämna mellanrum för att dosen ska garanteras. Dessa intervaller diskuteras närmre när mer information om en viss applikation finns tillgänglig. Vanligtvis rör det sig om 12 000 drifttimmar men den förväntade driftstiden är 15 000 drifttimmar.

ATEK DUV-A Series är testade och certifierade enligt flera instanser. Bland annat den Österrikiska ÖNORM och den tyska DVGW.

Produktinformation

Certifierade UV-aggregat

UV-aggregat för fiskodling