ATEK levererar i samarbete med EMO kombinerade förtjockare och slamavvattnare. Genom att använda både en förtjockare och en slamavvattnare i samma maskin kan en hög TS-halt uppnås utan att två maskiner behöver användas.

Fördelar med kompakt slamavvattningssystem

  • Låg energiförbrukning
  • Yteffektiv
  • Kan levereras täckta för att minska lukt och skvätt
  • Når en hög TS i utgående slam trots en låg inkommande TS-halt
  • Rejektvattnet har en låg SS-halt
  • Service- och reservdelskostnader är låga

Produktblad