Kammarfilterpress

Kammarfilterpress

ATEK levererar, i samarbete med det franska företaget EMO, kammarfilterpressar för avvattning av slam. Efter att en kammarfilterpress har används har slammet samma TS-halt som en jämförbar centrifug, silbandspress eller skruvpress skulle ha haft.

I en kammarfilterpress pressas plattor med filtermaterial mot varandra. Slammet stannar mellan de olika plattorna och vattnet avgår i varje platta som består av två filter. Med denna enkla metod kan en hög TS-halt uppnås till en låg energikostnad.

Fördelar

  • Låg energiförbrukning
  • Inga höga rotationshastigheter
  • Ger en god arbetsmiljö
  • Låga service- och reparationskostnader
  • Kan levereras täckt

Vi kan leverera en nyckelfärdig produkt där även en polymerberedare ingår.

Produktblad