ATEK har under våren levererat en omrörare av typ HyperClassic Mixer till Orsa reningsverk. Kunden hade där problem med att TS halten till den efterkommande slamavvattnaren varierade för mycket. Nu när vår omrörare är installerad har kunden inga problem med att slammet till avvattnaren har varierande TS-halt.

I slamlagret har de en variabel vätskenivå. I filmen nedan är det en låg vattennivå men omröraren är dimensionerad för en högre vattennivå. Vid den högre vattennivån kommer vattenytan att vara stilla och partiklarna kommer hållas i suspension utan onödiga rörelser på vattnet.