Omrörare, luftare och blåsmaskiner till Bålsta reningsverk

ATEK har levererat luftare och omrörare till Bålsta reningsverk. Efter flera år i drift fungerar både luftarna och omrörarna felfritt.

Luftarna som är installerade är våra E-flex luftare. Innan dessa installerades genomfördes ett renvattentest hos INVENT. Resultatet visade att luftarna höll hög klass och hade en hög syreöverföringseffektivitet. Läs mer om våra E-flex membranluftare här.

Våra HyperClassic omrörare installerades i biobassängerna och ger där en god omblandning i hela bassängerna. Läs mer om våra HyperClassic omrörare här.

Det har även installerats två blåsmaskiner. De är installerade så att en blåsmaskin körs medan den andra är standby. Blåsmaskinerna har även de fungerat felfritt sen installationen.

iturbo

Bilden ovan visar en av de installerade blåsmaskinerna. Filmen under visar omrörningen i en av aktivslambassängerna.