ATEK väljer sina leverantörer med stor omsorg. När det gäller omrörare har vi valt att jobba med Invent GmbH från Tyskland.

Invent har tagit fram en unik omrörare, HyperClassic, som tillgodoser alla de krav ATEK sätter på en omrörare. Historien grundar sig i att en forskargrupp på universitetet i Erlangen hade i uppgift att ta fram den mest energisnåla och optimala omröraren. Resultatet blev en unik omrörare med följande egenskaper:

  • Mycket energieffektiv omrörning
  • Hög kvalitet på både produkt, design och support
  • Konkurrenskraftigt pris
  • Lågt underhåll
  • Lång livslängd
  • Garantier på omrörning och homogenisering i hela bassängen
  • Generation 7 har nu lanserats som kräver 30% lägre energiåtgång än generation 6
  • Passar samtliga applikation i ett reningsverk eller industri

I videon ovan visar vi flera test där ett färgat spårämne visar hur en volym blandas runt effektivt samtidigt som att vattenytan är lugn. Ett annat test visar att omröraren håller allt i suspension. Även bakom pelare och i hörnen av bassängen.

HyperClassic har normalt sett inget bottenlager men i applikationer med vattendjup över 12 m rekommenderar vi att bottenlager används. Utformningen av den hyperboloida omrörarkroppen är baserad på avancerade flödesberäkningar. Transportribborna som är integrerade i omrörarkroppen accelererar mediet radiellt. Därigenom garanteras en komplett omrörning i bassängen. Tack vare designen på omrörarkroppen hålls vattenytan lugn, vilket gör att onödigt luftintag i mediet under denitrifikation och fosfatreduktion undviks. Detta gör också att risken för spridning av aerosoler elimineras.

Produktbroschyr generation 6

Produktbroschyr generation 7