DEWA flerstegs silbandspress

FPD Flerstegs silbandspress

Enheten är en kombination av två separata enheter, förtjockare och avvattnare.

 • De två enheterna kan skötas individuellt.
 • Helt stängd konstruktion, luktfri.
 • Alla funktioner integrerade i en enhet.
 • Horizontell avvattningszon/gravitationszon.
 • Utvidgad avvattningszon/gravitationszon.
 • Kilformad avvattningszon.
 • Lågtryckszon.
 • Kompakteringszon (som option).

Enhetens unika egenskaper

 • Specialdesignade plogar gör det möjligt att öppna och vrida slammattan samt få överskottet av vatten att tränga ut.
 • Tvärgående balkar ger ett nedåtgående tryck för en förbättrad vattenborttagning och förhindrar uppkomst av ytspänningar.
 • Den utvidgade gravitationsfiltreringen ger förutsättning för en utmärkt sedimentering.
 • Avvattningszonen komprimeras med hjälp av en perforerad trumma.
 • En reducering av slamvolymen. Förberedelser inför ihop pressning.
 • Slammet riktas till ett linjärt tryck, då det förs in mellan två pressar.
 • DEWA’s special designade justerbara mekanism: Ger extra tryck/avvattning i stället för automatisk spänning. Kompakteringsmöjligheter för att utvidga den totala exponeringstiden hos kakan (option).
 • Totalt stängd enhet, enkelt att avleda lukt från enheten. Man behöver inte ventilera hela avvattningsutrymmet.
 • Uppfyller dagens Hälso & Säkerhetsföreskrifter/krav.
 • Transportskruvar kan integreras helt med FPD enhetern.

Fördelar

 • Den största tillgängliga filtreringsenheten för optimal drivning och fasta partiklar.
 • Mycket flexibel när det gäller inmatning och drivning. Enkel att modifiera så den passar alla typer av applikationer.
 • Stängd konstruktion, ingen separat luktkabin behövs.
 • Kontinuerlig, helt automatisk drift.
 • Hög TS-halt ger låga avfallskostnader.
 • Kräver inte mycket arbetskraft/personal under drift.
 • Kompakt struktur, ger låga utrymmeskrav. Förbättrade värden.
 • Lågt reservdelsbehov och utbyggbara delar.

Produktblad