grovblåsig luftare

Effektiv och robust grovblåsig luftare

iCBA-systemet består av en grovblåsig luftare, som består av en eller flera luftargrindar som alla är kopplade till en huvudstamluftledning. Luftningssystemet är komplett och inkluderar alla nödvändiga tillbehör för montering. De förtillverkade delarna garanterar en snabb och enkel installation, som är möjlig i alla typer av bassänger.

iCBA luftargrind består av ett flertal luftare av rostfritt stål. När luft kommer in i grinden fördelas den jämnt längs med hela luftaren, genom specialdesignade öppningar. Luften kommer sedan ut i form av grovblåsiga bubblor.

grovblåsig luftare system

Installerat iCBA-luftarsystem

Fördelar med iCBA-systemets grovblåsiga luftare

  • Passar utmärkt i väldigt djupa bassänger.
  • Passar även bra i s.k. ”Moving Bed Bio Reactors”. I dessa processer används bärarmaterial för upptagning av biomassa i aktiveringsbassäng.
  • Systemet är ämnat för de tuffaste industriella applikationerna tack vare sin robusta, högkvalitativa stålkonstruktion.
  • Helt fritt från igensättningar.
  • Även efter flera års drift/luftning så är utförandet stabilt och minskar inte. Systemets tryckfall håller sig på en konstant låg nivå.
  • Enkel och snabb installation.

Produktbroschyr