grovblåsig luftare

Effektivt och robust grovblåsigt luftningssystem

iCBA-systemet är en grovblåsig luftare, som består av en eller flera luftargrindar som alla är kopplade till en huvudstamluftledning. iCBA-systemet är komplett och inkluderar alla nödvändiga tillbehör för montering. De förtillverkade delarna garanterar en snabb och enkel installation. Installation är möjlig i alla typer av bassänger.

iCBA luftargrind består av ett flertal luftare av rostfritt stål. När luft kommer in i grinden fördelas den jämnt längs med hela luftaren, genom specialdesignade öppningar. Luften kommer ut i form av grovblåsiga bubblor.

Fördelar

  • Systemet passar utmärkt i väldigt djupa bassänger.
  • Systemet passar bra i s.k. ”Moving Bed Bio Reactors”. I dessa processer används bärarmaterial för upptagning av biomassa i aktiveringsbassäng.
  • Systemet är ämnat för de tuffaste industriella applikationerna tack vare sin robusta, högkvalitativa stålkonstruktion.
  • Det är helt fritt från igensättningar.
  • Även efter flera års drift/luftning så är utförandet stabilt och minskar inte. Systemets tryckfall håller sig på en konstant låg nivå.
  • Systemet går enkelt och snabbt att installera.

Produktblad