Flotation för slamförtjockning

Sedicell har en enkel och robust design. Det gör att den klarar stora flödesvariationer och snabba förändringar i kvalitén på vattnet. Slamskopan går runt tanken vilket leder till att slamtäcket inte måste tryckas framåt. På så sätt minskas risken för att få sjunkande flockar. Med Sedicell är det lätt att nå en hög halt flytande slam även utan polymer.

Huvudapplikationsområderna för Sedicell är slamförtjockning före fortsatt slamavvattning. Detta leder till en minskad polymerkonsumtion i slamavvattningen.

Produktblad