Supereffektiv horisontell flotationsenhet

Megacell H har en liknande utformning som Magacell V, skillnaden mellan de två flotationsenheterna är att megacell H är byggd horisontellt medan megacell v är byggd vertikalt. För att bli platseffektiv används U-formade element/lameller. Lamellerna gör att flotationsanläggningen klarar ett högre vattenflöde per areaenhet än vad vanliga traditionella flotationenheter klarar.

Fördelarna med just Megacell H är:

  • Ett lägre lufttryck kan användas i jämförelse med traditionella flotationsenheter
  • En hög separationsgrad
  • Hög effektivitet
  • Kräver en låg polymerkonsumtion

Applikationer:

  • Rening av bakvatten och fiberåtervinning inom pappersindustrin.
  • Rening av vatten från de-inking.
  • Rening av livsmedels- och industriellt vatten i kombination med fysikalisk-kemisk behandling.
  • Biologisk tertiär behandling.
  • Rening av råvatten.
  • Fettborttagning i bland annat livsmedelsindustrin

Produktblad