Supereffektiv horisontell flotationsenhet

Megacell H har en liknande utformning som Magacell V. Skillnaden mellan de två flotationsenheterna är att Megacell H är byggd horisontellt medan Megacell V är byggd vertikalt. För att bli platseffektiv används U-formade element/lameller. Lamellerna gör att flotationsanläggningen klarar ett högre vattenflöde per areaenhet än vad vanliga traditionella flotationenheter klarar.

Fördelarna med just Megacell H är:

  • Ett lägre lufttryck kan användas i jämförelse med traditionella flotationsenheter
  • Hög separationsgrad
  • Hög effektivitet
  • Kräver låg polymerkonsumtion

Applikationer:

  • Rening av bakvatten och fiberåtervinning inom pappersindustrin
  • Rening av vatten från de-inking
  • Rening av livsmedels- och industriellt vatten i kombination med fysikalisk-kemisk behandling
  • Biologisk tertiär behandling
  • Rening av råvatten
  • Fettborttagning i bland annat livsmedelsindustrin

Produktblad