Flotationsenhet för väldigt stora flöden

Supercell är en flotationsenhet som klarar stora flöden. Den är uppbyggd enligt ”nollhastighetsprincipen” vilket ger en perfekt flotation med minimal hydraulisk turbulens. Vattendjupet för denna flotationsenhet är 400 mm, vilket leder till att det totala trycket per kvadratmeter endast blir 700 kg/m2. Det låga vattendjupet i anläggningen leder även till att vattnets uppehållstid  blir låg, mindre än 3 minuter.

Supercells applikationsområden är främst:

  • Processvatten inom papperindustrin (bakvatten, de-inking, utgående vatten m.m.)
  • Höga flöden från industriellt avloppsvatten
  • Tertiär behandling

Produktblad