En utmärkt flotation för mindre applikationer

Minicell-enheten är den enklaste och minsta flotationsenheten i KWI’s produktutbud. Den är designad att klara mindre flöden, men dimensioneras beroende på flödesstorlek och kvalitén på avloppsvattnet.

Minicell har flera applikationsområden och fungerar utmärkt som:

  • Kombinerad flotation och slamförtjockning innan fortsatt avvattning (för små installationer).
  • Avskiljning av biologiskt fosfor. Detta reducerar också polymerkonsumtionen i slamavvattningssystemet.
  • Industriellt avloppsvatten från livsmedelsindustrin i kombination med kemisk behandling.
  • Industriellt avloppsvatten med låga flöden.

Produktblad