En utmärkt flotation för mindre applikationer

Minicell enheten är den enklaste och den minsta flotationsenheten i KWI’s produktutbud. Den är designad att klara mindre flöden men dimensioneras beroende på flödesstorlek och kvaliteten på avloppsvattnet.

Minicell har flera applikationsområden. Den fungerar utmärkt som:

  • Kombinerad flotation och slamförtjockning innan fortsatt avvattning (för små installationer). Utmärkt vid avskiljning av biologiskt fosfor. Detta reducerar också polymerkonsumtionen i slamavvattningssystemet.
  • Industriellt avloppsvatten från livsmedelsindustrin i kombination med kemisk behandling.
  • Industriellt avloppsvatten med låga flöden.

Produktblad