Avstängnings- och regleringsluckor används främst i avloppsreningsverk. Luckorna används för att kontrollera avloppsvattnet flödeshastighet under reningsprocessens olika faser, genom att stänga eller reglera luckorna som finns monterade i kanalerna och i öppningarna i bassängväggen. Utöver modellerna som nämnts ovan så tillverkas också backventils klaffar och skiv/membranventiler. Dessa stängningsmekanismer är placerade någonstans mellan luckorna och ventilerna.

Luckan tätas mot ramen med hjälp av vattentrycket eller med hjälp av kilarna. För att minimera läckaget hos luckorna skall vattentryckets riktning vara på kilens sida för att förbättra tätheten hos luckan.

Lyftbara luckor och vattenutsläpp (som lyfts med hjälp av lyftblock, kran mm) och med handdrivna mindre luckor som främst används för att stänga mindre öppningar och kanaler. Det är vanligt att en lucka flyttas från en ram till en annan (i samma storlek), och lämnar då en kanal stängd, medan den andra är öppen. Då det finns en risk att luckan kan tryckas in i ramen så kan dessa luckmodeller inte utrustas med kilar, så samma täthet som finns hos avstängningsluckorna kan inte uppnås här.

 1