För effektiv borttagning av slam

Våra plastkedjeskrapor/system är enkla att installera och har ett minimalt underhållsbehov.

Fördelarna med ATEKs plastkedjeskrapor ligger i de extremt starka men samtidigt lätta plastkedjorna och skrapbladens design. Detta gör systemet hållbart, energisparande, mer ekonomiskt och effektivt jämfört med konventionella skrapsystem/mekanismer. Med ATEKs plastkedjeskrapsystem är det möjligt att bygga större och bredare rektangulärt utformade sedimentationsbassänger. Detta innebär avsevärda besparingar när det gäller drift, investeringar och underhåll.

ATEKs plastkedjeskrapsystem erbjuder alla nödvändiga komponenter; den starka och lätta plastkedjan, tre olika skrapbladsmodeller med förstyvare och glidskor, särskilt utformade/designade lagerarrangemang, driv- och kedjehjul, botten- och återgångsskenor, drivenheter, axlar och alla nödvändiga tillbehör. Varje komponent i våra plastkedjeskrapsystem är noggrant framtagen och tillverkas av bästa möjliga material för att uppnå kundens alla önskemål och krav.

Tack vare modulkonstruktionen hos våra plastkedjeskrapsystem kan de enkelt passas in i vilken typ av rektangulär sedimentationstank som helst.