Effektiv och flexibel mekanisk omrörare/luftare

Rening av avloppsvatten är ett område där INVENT har specialiserat sig. Biologisk vattenrening kräver omrörnings- och luftnings utrustning som uppfyller uppgiften att konstant hålla det aktiva slammet i rörelse för att uppnå en hög reningsgrad.

HyperDive är den hyperboloida omröraren med en dränkbar motor. Den finns i följande två versioner:

  • Enbart omrörare.
  • Kombinerad omrörare och luftare.

Båda versionerna av HyperDive uppfyller alla krav som ställs på omröraren och luftningssystemet i kommunala och industriella reningsverk:

  • Distribuerar det aktiva slampartiklarna jämt i avloppsvattnet för att effektivt reducera halten nitrat och fosfat i avloppsvattnet.
  • Förebygger effektivt sedimentation av flockar i den aktiva slamtanken.
  • Undviker turbulens på vattenytan, vilket minimerar onödigt syreintag från luften till avloppsvattnet under den anaeroba nedbrytningsfasen.

Produktbroschyr