Effektiv och flexibel mekanisk omrörare/luftare

Rening av avloppsvatten är ett område där ATEK har specialiserat sig. Biologisk vattenrening kräver omrörnings- och luftningsutrustning som uppfyller uppgiften att konstant hålla det aktiva slammet i rörelse för att uppnå en hög reningsgrad.

Invents HyperClassic omrörnings- och luftningssystem är utvecklat och optimerat särskilt för de tuffa applikationerna inom industriella och kommunala avloppsvattenanläggningar. Jämfört med konventionella system har HyperClassic många fördelar:

Utöver syftet att tillföra syre uppfylls också den viktiga funktionen gällande omrörning och eliminering av sedimentation. Tack vara den mekaniska luftningsmetoden är syreöverföringskapaciteten nästan lika hög i avloppsvatten som i rent vatten. Det finns ett flertal lämpliga applikationer för HyperClassic omrörnings- och luftningssystem. Den kan i princip användas i alla luftningssammanhang, särskilt i olika typer av den aktiva slamprocessen samt SBR-anläggningar.

Produktbroschyr