ATEK Tubluftare passar i flera olika applikationer. I kommunala sammanhang passar den utmärkt i sandfång. I flera fall har vi bytt ut de energislukande luftspett som finns installerade mot denna mer energieffektiva luftare. I industriella applikationer passar den utmärkt i t.ex. fiskodlingar.

Luftaren kan antingen installeras bottenfast, lyftbar eller hängande utmed bassängsidan. Materialutförandet är i plast med centrumaxel i stål. Den finns även i version där hela luftaren är gjord i plast utan ståldetaljer.

Produktblad