bottenluftare

Mekanisk luftare/omrörare på flotte

HyperClassic MixerAerator (HCMA) Float är en mekanisk bottenluftare/omrörare som är installerad på en flotte, vilket möjliggör för en mycket energieffektiv luftning och omrörning i luftade dammar där det saknas en stabil och plan botten att ställa bottenluftare på.

HCMA Float matas med luft från en energieffektiv blåsmaskin, t.ex. iTurbo. De små luftbubblorna introduceras nära botten i avloppsvattnet och sprids med vattenflödet från omröraren. Detta är förutsättningen för en energieffektiv luftning.

Tack vare sin mycket goda omrörningsförmåga rör HCMA Float om en mycket stor volym och ger således en väldig stor spridning av de små luftbubblorna, vilket ger en hög syresättning i en stor volym. När vi, i fullskaletest, har jämfört HCMA Float med ytluftare har vi sett att HCMA Float har en cirka 19 gånger större syresatt volym än ytluftare med ungefär samma totala installerad effekt. Att kunna introducera luftbubblorna nära botten har en mycket stor effekt på syresättningen. Detta säkerställer också att hela volymen av den luftade dammen kan användas vilket stärker reningskapaciteten i den luftade dammen.

Funktionen hos HCMA Float fungerar på så sätt att luft från blåsmaskinen på land matas ut till HCMA Float via en flytande stamluftledning. Luften går därefter genom drivenheten ner i axeln och ner till omrörarkroppen, där den finfördelas till små bubblor som sprids i det omgivande vattnet.

HCMA Float finns även som endast omrörare – HyperClassic Mixer Float.

Skillnaden mellan HCMA Float och en ytluftare

bottenluftare

HCMA Float

Ytluftare