Alphameter – den effektiva luftningsstyrningen

Traditionellt har luftningsstyrningen till den biologiska reningen skett genom övervakningssystem som baserats på mätning av parametrar i vätskefasen. Den vanligaste styrningen av luftningen har skett via reglering av luftflödet baserat på överskottssyret i bassängerna. De svåra med denna styrning har alltid varit att få en realtidsstyrning av processen.

Alphametern kombinerar de traditionella mätningarna med att mäta parametrar i gasfasen. Det leder till att luftningsstyrningen kan ske med hjälp av realtidsparametrar. Gasmätningarna genomförs genom att avgående luft från bassängerna fångas in i en huv som ligger på vattenytan. Gasblandningen analyseras sedan i realtid i styrenheten. Med hjälp av Alphametern tas följande parametrar kontinuerligt fram:

  • Luftnignssystemets syreöverföringseffektivitet (OTE)
  • Processsyreupptagningshastighet (OUR)
  • α – värde för blandade vätskor

Alphametern kan med hjälp av de ovan nämnda parametrarna styra luftningen på ett revolutionerande sätt som öppnar nya dörrar vad gällande processkontroll och energibesparingar.

alphameter1

Produktblad