Reservoaromrörare i rostfritt stål

Vattenreservoarer spelar en central roll för säkert dricksvatten i våra samhällen. HyperMix är en omrörare i rostfritt stål som är speciellt framtagen för omrörning i vattenreservoarer. Med omrörningen kan man undvika att vattnet försämras genom skiktning/stratifiering. Med försämring avses exemplvis odör och variationer i smak. Med en homogen omrörning i reservoaren undviks också sedimentering. Således behöver man inte rengöra reservoaren med jämna mellanrum. Energiförbrukningen hos omröraren är väldigt låg.

Önskas kemikaliedosering i reservoaren finns möjlighet att addera en doserslang längs lyftvajern till omröraren.

 

Produktblad