ATEK levererar UV-system

ATEK har levererat två stycken UV-aggregat till Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT). Det ena UV-aggregatet har en kapacitet på 44 m3/h medan det andra systemet har en kapacitet på 100 m3/h. Systemen är certifierade enligt europeiska dricksvattenstandarder. Kontakt oss gärna för ytterligare information!